Ofte stillede spørgsmål

Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret

Først har du behov for en henvisning fra din egen læge. Henvisningen skal være udstedt senest 6 måneder inden besøget. Når din egen læge har sendt henvisningen, ringer du til vores sekretariat på telefonnummer 36 78 99 00 og bestiller en tid. Er du gruppe 2 sikret behøver du ingen henvisning.

Ja, behandlingen er gratis for alle gruppe 1 sikrede patienter. Gruppe 2 sikrede patienter skal derimod selv betale for en del af behandlingen. Fremvisning af gyldigt sygesikringskort/sundhedskort gælder for alle patienter.

Du kan læse vores aktuelle ventetider for ikke-akutte patienter på sundhed.dk. Der kan du også finde oplysning om lukning af klinikken på grund af ferie og kurser.

Hvis du bliver forhindret i at komme til aftalt tid, bedes du ringe til hudklinikkens sekretariat senest dagen før på telefonnummer: 36 78 99 00. Udeblivelse fra 1. konsultation uden at have meldt afbud koster et gebyr på 250 kr. Udeblivelse fra operationstid uden rettidigt afbud (senest dagen før) koster 500 kr.

Hvis du får behov for at blive tilset akut, bedes du få din egen læge til at ringe til os med det samme.

Din henvisning fra egen læge er normalt gyldig til 8 konsultationer. Hvis du har behov for flere konsultationer, bedes du få din egen læge til at forny din henvisning for fortsat behandling.

I så fald bedes du få din egen læge til at forny henvisningen. Undtaget fra dette er vores kontroller i forbindelse med tidligere behandling for hudkræft.

Du bedes i første omgang få din egen læge til at vurdere dine hudproblemer. Du vil herefter blive henvist til en speciallæge, om din egen læge skønner det nødvendigt. Bemærk, at vi udelukkende vurderer de problemer, som egen læge har anført på henvisningen. Kommer du i tanke om flere hudproblemer, skal du først få en vurdering hos din egen læge.

Har du fået taget en vævsprøve (biopsi), en blodprøve eller fået foretaget en dyrkning bedes du selv kontakte klinikken for svar. Som regel gives svar enten via telefon eller ved en senere konsultation. Hvordan og hvornår dette sker aftales altid i forbindelse med selve prøvetagningen.

 

Vi bestræber os på at undgå væsentlig ventetid. Desværre kan du alligevel risikere ventetid, da vi også tager imod akutte patienter i løbet af dagen, og disse konsultationer tager ofte længere tid. Det håber vi, at du har forståelse for.

Nej, vi udfører ingen kosmetiske behandlinger og vi har intet laserapparatur. Vi behandler udelukkende hudsygdomme inden for rammerne af den offentlige sygesikring.

Ja, Hudklinikken Friheden ligger i Lægecentret Friheden med gratis parkeringspladser forbeholdt patienter foran bygningen. Der findes desuden en stor gratis parkeringsplads ved Hvidovre Stadion ca. 200 meter væk, og desuden findes der mulighed for at parkere ved Frihedens station.

Hudklinikken Friheden er nabo til Frihedens S-togs station, som er et trafikalt knudepunkt for både bus og togforbindelser.

Ja, Hudklinikken Friheden ligger i stueplan. Der findes en handicap parkeringsplads tæt på indgangen, niveaufri handicapvenlig adgang samt stort handicapvenligt toilet med plads til kørestol. Desuden findes der plads for handicapbus lige foran hovedindgangen.